100% Original Products,Satisfaction Guarantee

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

เรา คือ ผู้นำด้านร้านขายปลีกสินค้าสมุนไพรรูปแบบใหม่ เน้นการบริการที่ดีและสร้างความประทับใจลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำและระดับท้องถิ่น อาทิเช่น อภัยภูเบศร, ธันยพร, ภูมิพฤกษา, ปัญจศรี, เนเจอร์ฟู้ด, สมาร์ทไลฟ์ พลัส, ออแกนิค และอื่นๆอีกมากกว่า 300 แบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ามายาวนานกว่า 15 ปี  

  "เรายึดมั่นคำสัญญา” ว่าทุกผลิตภัณฑ์ต้องมาจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี ได้รับความสะดวกและราคาที่สมเหตุสมผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ เราจะดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ 2561 ร้านภูมิใจไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นร้านสมุนไพรต้นแบบ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร้านภูมิใจไทยขอยืนหยัดและยินดีให้บริการร่วมส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพจากภูมิปัญญาไทย เพื่อร่วมพัฒนาสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

expand_less