หน้าฝนแบบนี้ หมอภูมิใจมีเคล็ดเล็กๆน้อยๆเพื่อดูแลทุกคนให้ห่างจากโรคไข้เลือดออก

ก็คือเริ่มต้นด้วยจัดการน้ำขังตามภาชนะต่างๆรอบๆบ้าน ในสวน หรือแม้กระทั่งถาดรองน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศ ดูแลจัดบ้านให้สะอาด ไม่มีมุมทึบ และเก็บขยะให้มีฝาปิดถัง จะได้ไม่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงยุงลาย

ทำไมต้องระวังโรคไข้เลือดออกด้วยหรือค่ะ ก็เพราะปีนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกถึงสี่หมื่นคนแล้ว และที่น่าตกใจคือเป็นกับกลุ่มวัยเรียนถึงวัยทำงาน (อายุ 10-34 ปี) คิดเป็นกว่า 60 % ของผู้ที่ป่วยทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่การงานหรือต้องช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้าน งานรอบๆบ้าน จึงเสี่ยงต่อยุงกัดมากตามนั่นเอง

ต่อมาวิธีป้องกันยุง(ลาย)กัด อาจใช้สเปรย์ตะไคร้ฉีดไล่ ตรวจแก้ไขมุ้งลวดของประตูหน้าต่างที่มีช่องเป็นรู เวลาเข้าออกก็ปิดประตูให้สนิท ควรใส่เสื้อแขนยาวหรือกางเกงขายาว นอนกางมุ้งหรือห้องที่ไม่มียุงเข้าได้

ทราบหรือไม่ช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อยุงลายกัดมากที่สุดคือช่วงไหน?
คำตอบ คือช่วงกลางวัน เพราะเป็นเวลายุงออกหาเหยื่อ (ช่วงเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืน) แต่ทั้งนี้ช่วงเวลาไหน ๆ ก็อย่าให้ยุงมากัดดูดเลือดเลยดีกว่าค่ะ

ทั้งหมดที่นำมาฝาก เพื่อนๆทุกคนมาสามารถปฏิบัติได้ทันที มันไม่ยากเลยจริงไหมค่ะ เพื่อสุขภาวะของทุกคนที่เรารักในครอบครัวกับช่วงเวลาหน้าฝนนี้แบบนี้ค่า