อย่ารอช้า กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี
ตรวจการไหลเวียนเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเบญจ ออยล์ พร้อมให้คำปรึกษาและแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พบกันที่
ร้านภูมิใจไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562

และพบกับกิจกรรมดีๆ ที www.poomjaithai.com